V rozmedzí 6.9.2016 18:27 do 8.9.2016 16:26 nastalo vzhľadom na rozsiahlejší DDoS útok na službu verejného WHOIS neštandardné obmedzenie služby aktualizácie údajov, ktoré sa jej prostredníctvom zverejňujú.

Vďaka tomu boli údaje zmenené alebo doplnené v tomto období okamžite aktualizované iba v rámci vnútorného registrátorského prostredia, a vo verejnej časti WHOIS iba jeden krát denne.

Aj keď sú údaje uvedené vo verejnom WHOIS iba informatívneho charakteru, za prípadné spôsobené problémy sa týmto ospravedlňujeme!