Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás informovať o akcii na podporu rastu nových domén, ktorá sa začína už od 1. septembra 2016. Nové domény bude od tohto dátumu možné registrovať za zvýhodnenú cenu, a to iba za 7,- EUR bez DPH.

Zvýhodnená cena bude platiť pre všetky novo registrované domény druhej úrovne na dobu jednoročného registračného obdobia.

Touto cestou chceme podporiť podmienky využívania internetu na Slovensku a zlepšiť možnosť získania vlastnej domény aj pre malé firmy a jednotlivcov.

Súbežnou akciou je akcia Získaj 100, dostaň 100, v rámci ktorej SK-NIC, a.s. vráti každému registrátorovi 100,- EUR za každých 100 novo registrovaných slovenských domén.

Podrobné podmienky oboch akcií nájdete v prílohe.

Záverom si dovoľujeme informovať, že pokračovanie oboch akcií sa v podobe upravenej zohľadňujúcej nové platobné podmienky predpokladá aj po účinnosti nových Pravidiel, a to až do 31. decembra 2017 – o tomto budete dostatočne včas informovaní.