sk-nic

Dôležité právne upozornenie: Na podpísanie GDPR dodatku ostáva už len niekoľko dní

Vážení registrátori domény .sk, do konca obdobia na doručenie podpísaného dodatku k registrátorskej zmluve ostáva už iba niekoľko dní. Preto ak ste tento ešte nezaslali a chcete byť registrátorom domén .sk aj naďalej, dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o jeho vyplnenie, podpísanie a  zaslanie čo najskôr v dvoch listinných kópiách na našu adresu: SK-NIC, a.s. P.O.BOX 49 840 00…