Logo Fond SK-NICDo výzvy pre veľké projekty, spustenej 15. marca 2020, sa už prihlasujú prví žiadatelia.

Významným pozitívom je, že sa nám podarilo eliminovať množstvo tlačív potrebných pre úspešnú registráciu, podávanie žiadostí je vďaka tomu rýchlejšie a jednoduchšie.

Celkovo sme v rámci výzvy pre veľké projekty 2020 pripravení prerozdeliť až 150 000 EUR pričom úspešným projektom poskytneme financie v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR. Témy k aktuálnej výzve, znenie výzvy a inštrukcie k zasielaniu žiadostí nájdete na našom webe.

Naše webové sídlo tiež ponúka prehľad 11 úspešných projektov minuloročnej výzvy pre malé projekty. Mnohé z nich majú mimoriadny prínos pre oblasť kyberbezpečnosti a vzdelávania v oblasti internetu. Ich propagáciu a šírenie ich dobrých myšlienok považujeme za nesmierne dôležité, nakoľko všetky majú pozitívny vplyv pre určenú skupinu ľudí, niektoré i hlbšie posolstvo.

Jedným z nich je projekt Spolku nepočujúcich pedagógov, ktorého cieľom je zvýšiť porozumenie o ochrane osobných údajov u nepočujúcich osôb. Nepočujúci sú totiž často obeťami rôznych podvodníkov. Je preto nesmierne dôležité naučiť ich zásady bezpečného správania na internete v ich vlastnom posunkovom jazyku. [Pre viac informácii o projekte kliknite sem].

Ako však predchádzať nástrahám, ktoré číhajú v online svete na deti a mládež? S odpoveďou prichádza komunitné centrum KASPIAN, ktoré od roku 2015 vyvíja online gamifikovanú hru OKO. Vďaka podpore z Fondu SK-NIC pripravujú level zameraný na kybernetickú bezpečnosť pre rodičov aj deti. [Pre viac informácii o projekte S OKO-m bezpečne na internete kliknite sem].

Na vzdelávanie detí myslia aj na Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Pedagógovia sa rozhodli zatraktívniť vyučovací proces zakúpením interaktívnej podlahy, ktorá umožňuje zamerať sa na pohybové aktivity, logické myslenie a tiež podporuje schopnosť pracovať v tíme. Prostredníctvom integrovaných aplikácií pozvoľna nahrádza tradičné formy učenia zážitkovou metódou. [Pre viac informácii o projekte Po stopách interaktívnej podlahy kliknite sem].

Ak máte aj vy takéto skvelé nápady, ktoré by mohli prispieť k rozvoju spoločnosti, neváhajte sa prihlásiť. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára na webovom sídle darca.sk.

Už teraz sa na vaše nápady tešíme, ako aj na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska!