Junior Internet competition conference online for the first time!

Every year, the Association for Youth, Science and Technology (AMAVET) organizes a two-day event for primary and secondary school students with a passion for science and technology. However, the implementation of this 15th year was endangered by the COVID-19 infection. Therefore, the organizers decided to realize the event in a different way than ever before –…

Súťažná konferencia Junior Internet po prvýkrát online!

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) každoročne organizuje pre žiakov základných a stredných škôl s nadšením pre vedu a techniku dvojdňové podujatie. Realizáciu tohtoročného 15. ročníka však ohrozila nákaza COVID-19. Organizátori sa preto rozhodli podujatie uskutočniť dosiaľ nevídaným spôsobom – virtuálne! „Do tohto ročníka súťaže bolo prihlásených 152 prác, čo je o 30 viac ako v predchádzajúcom roku. Vyšší…