Zabezpečovali sme, pomáhali sme, vzdelávali sme

Tak by sme mohli definovať uplynulý rok 2020. Aj keď sa pravdepodobne zapíše do dejín s prívlastkom pandemický, pre oblasť virtuálneho sveta bol určite prelomový. Zabezpečovali sme S príchodom roku 2020 sme slávili krásny míľnik, ktorým bolo 400 000 .sk domén v zóne. Pri tejto príležitosti sme pripravili akciu 4 za 4 – od 21. do 24.…

We have secured, we have helped, we have educated

This is how we could define the past year 2020. It will probably go down in history with the ”pandemic“ attribute, although for the area of ​​the virtual world, it was certainly groundbreaking. We have secured With the arrival of 2020, we celebrated a beautiful milestone, which was 400,000 .sk domains in the zone. On…