Boj proti hoaxom sa dostáva aj na vysokú úroveň

Nepravdivé informácie, podvodné správy či tzv. hoaxy sú podsúvané používateľom internetu skoro každý deň. Najmä s rozmachom sociálnych sietí sa stávajú pre ľudí čoraz nebezpečnejšími. Dezinformácie totiž nemusia mať vplyv „len“ na mienku používateľov, ale napríklad aj na ich financie, zdravotný stav či (v tom najhoršom prípade) samotný život – iste si viete predstaviť dopad fiktívnej…

The fight against hoaxes raises to a higher level

Fake news, fraudulent reports or so-called hoaxes are displayed to internet users almost every day. They are becoming more and more dangerous for people, especially with the expansion of social networks. Disinformation does not only affect users‘ opinions, but also, for example, their finances, health or (in the worst case) life itself – surely you…