Pozor na podvodné e-maily!

Bezpečnosť na internete nie je samozrejmá a preto je potrebné byť neustále obozretný. Podvodné e-maily, ktoré zneužívajú dobré meno rôznych spoločností, sa v ostatných mesiacoch preháňajú naprieč virtuálnym Slovenskom. Podvodné e-maily sú jedným z najčastejších nástrojov na odcudzenie dát, identity alebo finančných údajov od osôb či inštitúcií. Bez útoku neostali ani registrátori našich .sk domén. Registrátor WebSupport v piatok…

Beware of fake e-mails!

Internet security is not taken for granted and so everyoone needs to be constantly vigilant. Fake e-mails that abuse the reputation of various companies are runnning through virtual Slovakia. Fake e-mails are one of the most common tools for theft of data, identity or financial credentials from individuals or institutions. Our .sk registrars also became…