Obrys-mapy-Slovenska-a-silueta-hradu-sk-nic

Spúšťame projekt „Spoznaj históriu Slovenska reálne aj virtuálne“!

Hrady sú pamätníkmi na časy minulé. Ak by sme ich chceli prirovnať k niečomu vo virtuálnom svete, tak sú ako disky s dátami. Dáta z dôb minulých, dáta o ľuďoch a časoch, ale aj kultúre a architektúre. Na Slovensku máme dostatok takýchto „pamätníkov“ čias minulých. V minulom roku sme v čase pandémie spustili projekt „Spoznaj Slovensko reálne aj virtuálne!“, kde sme dávali…