Kvalitatívny akreditačný program pre registrátorov

Akreditačný program je zameraný na overenie kvality a aktivity registrátora pre doménu .sk.

Vychádza z bodu 10.2.7 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (ďalej len “Pravidlá”).

Jeho zmena je vyhradená.

1Úvod
2Identifikácia
3Krok 1
4Krok 2
5Krok 3
6Krok 4
7Zhrnutie

Pred vyplnením formulára si prečítajte nasledujúce informácie:

  • Tento formulár je určený pre registrátorov, ktorí chcú požiadať o akreditáciu kvality a aktivity pre doménu .sk.
  • Formulár obsahuje buď bodované otázky alebo otázky označené KO. Splnenie KO otázok je nutné na odoslanie formulára a začatie procesu akreditácie.
  • Vyplnenie formulára si môže vyžadovať dohľadanie istých informácií, preto sa vo formulári počas vypĺňania môžete ku ktorémukoľvek bodu vrátiť bez straty údajov, vyplnených v iných krokoch.
  • Žiadosť o akreditáciu je odoslaná až úspešným odoslaním formulára.
  • SK-NIC bude po odoslaní formulára overovať rôzne skutočnosti.
  • Kvalitatívny akreditačný program pre registrátorov (odkaz na PDF dokumenty)