Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov

Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov

Jeden z najlepšie hodnotených projektov predložila nezisková organizácia Od emócií k poznaniu (EDUMA), ktorá vznikla koncom roka 2015 a od svojho začiatku sa intenzívne venuje vzdelávaniu.

Vďaka podpore z Fondu SK-NIC plánujú jej členovia zlepšiť bezpečnosť v online priestore u žiakov, ktorí sú náchylnejší stať sa obeťou kyberšikany.

„Základom nášho vzdelávania je storytelling, teda učenie cez rozprávanie príbehov. Vytvorili sme portál onlinezivakniznica.sk, ktorý sprostredkúva odvážne a silné výpovede ľudí s prekážkami v spoločnosti – napr. ľudí žijúcich v generačnej chudobe, s hendikepom, menšinovou etnicitou a podobne. Práca s konkrétnymi príbehmi medzi žiakmi podporuje empatiu, motiváciu porozumieť ľuďom okolo seba a zaujímať sa o nich. Storytelling tak cielene pracuje s emóciami, ktoré zasahujú do našich postojov a preto je s nimi potrebné vo vzdelávaní počítať,” tvrdí Jana Harušťáková, projektová koordinátorka a lektorka EDUMA.

Cieľom projektu je zlepšiť znalosti a zručnosti pedagógov v problematike kyberšikany a bezpečného správania sa na internete a v spolupráci s partnerskou organizáciou DigiQ im poskytnúť materiály pre prácu s touto témou počas vyučovania. Čoraz viac sa totiž ukazuje, že deti sa nedokážu brániť a tento problém často nevedia riešiť ani školy či rodičia.

Organizácia EDUMA chce zaradiť príbehy týkajúce sa kyberšikany do online živej knižnice a poskytnúť ich rodičom, školám i deťom s cieľom upozorniť na problém kyberšikany a ukázať im ako pri stretnutí s ňou postupovať, resp. chrániť sa.

Vďaka intenzívnej práci členov neziskovej organizácie EDUMA – Od emócií k poznaniu sa môže každý naučiť porozumieť potrebám ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti a tiež reflektovať na dôležité spoločenské otázky.