Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Letná škola kyberkriminality 2020

Letná škola kyberkriminality 2020

Nedostatok odborníkov pre informačnú, resp. kybernetickú bezpečnosť je v súčasnej dobe jedným z najväčších problémov, ktorým je nevyhnutné venovať pozornosť. Preto Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje už po tretí krát Letnú školu kyberkriminality, ktorá si kladie za úlohu rozvíjať teoretické i praktické znalosti študentov vysokých škôl práve v tejto oblasti.

Hlavným cieľom je umožniť im chápať podstatné náležitosti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a povzbudiť v nich záujem o túto oblasť.

Letná škola kyberkriminality 2020 je 5 dňové sústredenie pre 27 študentov informatiky a práva, resp. príbuzných odborov slovenských vysokých škôl, zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Cieľom je nie len podpora študentov v ich odbornom raste, ale aj povzbudenie študentov ku kooperácii v interdisciplinárnom tíme.

Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu, riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, forenznej analýzy a napokon analýzy právnych otázok súvisiacich s informačnými technológiami,“ tvrdí RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., koordinátor projektu.

Letná škola sa realizuje v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi z Laboratória kybernetickej bezpečnosti Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a zúčastnia sa jej aj odborníci z viacerých organizácií venujúcich sa kybernetickej bezpečnosti či zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo.

Absolventi letnej školy kyberkriminality získajú znalosti a praktické skúsenosti s kľúčovými súčasťami tejto práce. Súčasne tak získavajú prehľad, ktorý im nepochybne pomôže pri riešení reálnych problémov.

Záujem o vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je obrovský, preto UPJŠ v Košiciach plánuje vo svojich vzdelávacích aktivitách pokračovať aj naďalej.