Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne geograficko-informačných systémov

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne geograficko-informačných systémov

Medzi úspešnými projektami z výzvy 2019 sa objavilo niekoľko škôl, medzi nimi aj Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Je jednou z mála stredných odborných škôl technického zamerania, ktorá poskytuje študentom možnosť získať praktické vedomosti pri tvorbe lesného mapového diela a digitálnych databáz.

O podporu z Fondu SK-NIC škola požiadala, aby svojim svojím študentom zabezpečila kvalitné prístrojové vybavenie do učebne geograficko-informačných systémov s cieľom zefektívniť vzdelávanie odborných predmetov.

Škola má viac ako dvesto ročné skúsenosti s výchovou lesníkov na Slovensku a taktiež erudovaných pedagógov, ktorým záleží na kvalite teoretických vedomostí i praktických zručností svojich študentov.

Zastarané prístroje, ktorými škola disponovala, nespĺňali kvalitatívne požiadavky a neposkytovali presné údaje, čím znemožňovali študentom plnohodnotne pracovať a pripravovať sa na uplatnenie v budúcnosti.

Vzhľadom na neustály posun nových technológií bolo nevyhnutné zabezpečiť pre našu školu moderné prístrojové vybavenie. V minulosti sme už zakúpili digitálne výškomery, ktoré zatraktívnili technickú formu vyučovania, no technológie dnes napredujú veľmi rýchlo a preto sme sa rozhodli požiadať o podporu z Fondu SK-NIC, aby sme mohli zakúpiť 10 kusov GNSS prijímačov,“ tvrdí Ing. Jozef Meluš, PhD., pedagóg lesníckej školy a koordinátor projektu.

GNSS prístroje zastupujú popredné miesta v lesníckom mapovaní. Dokážu spracovávať signály z vesmírnych družíc, disponujú kvalitným fotoaparátom, ktorý umožňuje vytváranie fotiek aj v zlom teréne lesa. Umožňujú zameriavanie hraníc lesných porastov a kalamitných plôch, ľahšiu a presnejšiu navigáciu pri hľadaní a identifikovaní lesných taxónov.

Vďaka týmto prístrojom majú mladí lesníci z Liptovského Hrádku bezkonkurenčné vybavenie a všetko potrebné na zvládnutie odborných predmetov na takej úrovni ako si to vyžaduje prax.