Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Pomáhame mladým cez internet

Pomáhame mladým cez internet

Projekt so silným posolstvom prináša organizácia IPčko, ktorá dlhodobo vedie psychologickú online poradňu pre mladých. Členov tohto združenia často kontaktujú aj osoby so samovražednými sklonmi.

Cieľom projektu, ktorého rozvoj finančne podporil SK-NIC, je prostredníctvom podcastov a live streamov podávať pomocnú ruku a informovať o tom, kde môžu tieto osoby hľadať pomoc a ako môžu riešiť svoju situáciu.

IPčko už ôsmy rok prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery. Denne sa na ňu obracajú mladí ľudia, ktorí sa ocitli v zložitej či život ohrozujúcej situácii. Špeciálne vyškolení mladí psychológovia na nej poskytujú pomoc online 17 hodín denne. Tieto služby sú anonymné a bezplatné, vďaka čomu sú veľmi ľahko dostupné. Len v minulom roku IPčko kontaktovalo 25.000 mladých ľudí prostredníctvom chatu a e-mailu na linkách ipcko.sk a na špecializovanej linke pre zdravotne znevýhodnených dobralinka.sk.

Mesačne zadajú Slováci do internetového vyhľadávača slovné spojenie „samovražda“ 1000-krát. Lenže často sa stáva, že namiesto potrebnej odbornej pomoci nájdu skôr deštruktívne informácie. A práve preto prichádzame s projektom Online terénna práca, ktorého cieľom je priniesť relevantné informácie o možnostiach pomoci,“ tvrdí Gabriela Zúbriková, riaditeľka občianskeho združenia IPčko a dodáva, že v združení aj sami aktívne vyhľadávajú jednotlivcov so sociálno-patologickými javmi na sociálnych sieťach a ponúkajú im neformálnym spôsobom odbornú pomoc.

Táto forma pomoci prichádza prostredníctvom článkov, vlogov, podcastov a live streamov. Obsah je tvorený tak, aby pomocou SEO optimalizácie príspevky reagovali na najčastejšie vyhľadávané slová a slovné spojenia na internete v témach duševných ťažkostí. Vďaka združeniu IPčko dosiaľ vzniklo až 169 videí27 podcastov s poradenským obsahom.

Členovia IPčka sa radi podelia so skúsenosťami a preto organizujú rôzne kurzy a workshopy pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Zaujímavý je napríklad workshop „Tínedžer v online svete„, ktorý je určený predovšetkým rodičom.