Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Secure Zochova

Secure Zochova

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej ulici v Bratislave sa okrem elektrotechnického vzdelávania zameriava aj na vzdelávanie v oblasti IT. V súvislosti s dynamickým napredovaním technológií je však potrebné neustále obohacovať vyučovacie osnovy.

Do rozvrhov SPŠ elektrotechnickej preto pribudnú nové vyučovacie predmety, zamerané napríklad na internetové aplikácie alebo kybernetickú bezpečnosť.

Faktom je, že v dnešnej dobe sú mnohé školy terčom kybernetických útokov. Je preto potrebné klásť dôraz na implementáciu rôznych bezpečnostných stratégií.

Ku zvýšenej kybernetickej bezpečnosti školy vo veľkej miere prispeje nákup výkonného firewallu, ku ktorému dopomôžu prostriedky z Fondu SK-NIC. Našou prioritou je tiež vytvorenie nového vyučovacieho predmetu Kybernetická bezpečnosť a teda vzdelávanie žiakov v tejto oblasti,“ tvrdí Ing. Marián Beniak, PhD., riaditeľ školy. Súčasne dodáva, že cieľom projektu je tiež vyškolenie pedagógov, ktorí by následne vytvorili obsah spomínaného vyučovacieho predmetu.

V súvislosti s rastúcim množstvom informácií potrebných pre profesijný život žiakov je potrebné do osnov implementovať nielen nové vyučovacie predmety, ale aj ďalšie študijné odbory. Školský rok 2020/2021 preto škola obohatí o odbor Inteligentné technológie a Programovanie digitálnych technológií.

Vedomosti nadobudnuté na SPŠ elektrotechnickej plnohodnotne pripravia žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách technického zamerania. Na trhu práce majú následne šancu byť mimoriadne úspešní, čo je aj jedným z hlavných cieľov školy.