Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Drilleo – online testovanie

Drilleo – online testovanie

V čase pandémie sme sa presunuli z inštitúcií do svojich domovov, čo prinieslo mnohé výzvy. Lektori a učitelia sa potýkali s neľahkými podmienkami pri výučbe, na čo reagovala nezisková organizácia OpenLab vyvinutím aplikácie Drilleo, interaktívneho online nástroja na testovanie vedomostí.

Nová platforma pomohla všetkým, ktorí hľadali nové cesty ako testovať teoretické vedomosti na diaľku. Webová aplikácia Drilleo je voľne dostupná. Jej aktualizovaná verzia ponúka viaceré vylepšenia: možnosť vytvorenia profilu žiaka, ktorý si vie napríklad pozrieť históriu svojich absolvovaných testov, možnosť viacnásobnej odpovede pri jednej testovacej otázke, ale aj príležitosť zdieľať už vytvorené testy s ďalšími učiteľmi.

Pre jednoduchšie používanie aplikácie budú v novšej verzií pre užívateľov vytvorené krátke video-tutoriály pre každý krok, ktorý je možné v aplikácií urobiť. Jedna z najväčších výhod aplikácie je možnosť sledovať testovanie online a v reálnom čase v grafickej podobe sledovať ako žiaci zvládajú testovacie otázky. Napríklad je možné vidieť, koľko študentov práve odpovedá na akú otázku. Aj vďaka týmto dátam vie učiteľ vyhodnotiť s ktorými otázkami majú žiaci problém.

Ak študent vypracuje test s nesprávnymi odpoveďami, systém mu ponúkne témy na doštudovanie. Pre unikátnosť každého testu je možné zamiešať otázky pred spustením tak, že sa každému študentovi zobrazia testovacie otázky aj odpovede v inom poradí, takže ich každý študent vidí inak. Vyhodnocovanie testov prebieha automaticky.

Po druhej aktualizácií aplikácie Drilleo sa už plánuje aj tretia. „Nápadov na zlepšenie máme veľa. Bude záležať od toho, aké finančné prostriedky budeme mať na vývoj, keďže ten si vyžaduje najviac peňazí,”  informoval o zámeroch projektu Tomáš Božik, riaditeľ neziskovej organizácie OpenLab.

Motiváciou pre založenie webovej aplikácie Drilleo bolo pomôcť učiteľom aj inštitúciám, ktoré potrebujú vzdelávať na diaľku a pripraviť testovaciu platformu, ktorá je dostupná zadarmo a pre každého.

V čase, keď školstvo prechádza digitálnou transformáciou, je nevyhnutné ponúkať učiteľom efektívne nástroje na realizáciu dištančného vzdelávania. Je mnoho iniciatív štátu a neziskového sektora, ktoré ponúkajú digitálny obsah, nástroje na ukladanie dát, tvorbu učebných plánov a podobne. Chýbal nám však interaktívny nástroj na testovanie vedomostí,“ vysvetľuje Tomáš Božik, riaditeľ neziskovej organizácie OpenLab.