Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  GIRLS CODE ONLINE

GIRLS CODE ONLINE

V rámci plejády povolaní, z ktorých si mladí ľudia vyberajú, nájdeme profesie označované tradične za mužské alebo ženské. Výsledkom takejto stereotypizácie býva, že aj ľudia s nesporným talentom sa na dané štúdium alebo profesiu nakoniec neodhodlajú. To je aj prípad malého percenta dievčat, ktoré si vyberie ako smer štúdia na vysokej škole techniku a IT.

Tento nepomer medzi dievčatami a chlapcami hlásiacimi sa na školy technického zamerania sa snaží vyrovnať organizácia Aj Ty v IT. Jej zámerom je dosiahnuť, aby na IT fakultách slovenských vysokých škôl študovalo aspoň 30% dievčat z celkového počtu študentov a na IT pozíciách pracovalo dlhodobo aspoň 40% žien.

Jednou z ciest, ktorými sa tam chcú dostať je aj implementácia projektu GIRLS CODE ONLINE, v ktorom sa nádejné adeptky z celého Slovenska virtuálne spoja a poskytnú si podporu a motiváciu. Projekt zároveň umožní objaviť a podchytiť skryté mladé talenty aj z malých miest a dedín, kam sa lektori fyzicky nevedeli dostať na pravidelné stretnutia.

Osvedčili sa nám tiež stretnutia na školách, kde môžeme podchytiť dievčatá, ktoré o IT dosiaľ nemali záujem. Systém našej práce je založený na pravidelnom stretávaní sa v takzvaných Coding Cluboch, ktoré realizujeme vo ôsmych mestách na Slovensku. Počas aktuálnej pandemickej situácie nám zmena z výučbovej formy z prezenčnej na dištančnú umožnila virtuálne preniknúť aj do lokalít, kde sa nám kluby zatiaľ otvoriť nepodarilo. Koronu preto berieme ako výzvu posunúť sa pri práci s dievčatami opäť výrazne dopredu,“ tvrdí Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT.

Ak sa aj niektoré z nich napokon nerozhodnú pre IT zameranie vo svojom profesijnom živote, zo školení Aj TY v IT si odnesú digitálne zručnosti, ktoré využijú v bežnom živote alebo akomkoľvek inom zamestnaní. Veď napokon ide o „základnú výbavu“ dnešnej mladej generácie, bez ktorej sa v budúcnosti len ťažko zaobídu.

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiou takmer 14 tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 združenie získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.