Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Používame asistenčné technológie pri práci na počítači a mobilnom telefóne

Používame asistenčné technológie pri práci na počítači a mobilnom telefóne

Asistenčné technológie, ako napr. čítač alebo zväčšovač obrazovky, sprístupňujú a umožňujú používať ľuďom so zrakovým postihnutím IT technológie. Vďaka týmto technológiám je im umožnené vzdelávať sa, pracovať a plnohodnotne prežívať voľný čas.

Akým spôsobom sa však nevidiaci človek k týmto pomôckam dostane? A ešte dôležitejšia otázka – ako sa ich naučí plnohodnotne využívať?

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si na rok 2021 stanovila za cieľ vytvoriť 20 výučbových videí zameraných na používanie asistenčných technológií pri práci s počítačom, mobilným telefónom a konkrétnymi aplikáciami pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Tieto výučbové videá budú k dispozícii aj IT inštruktorom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby mohli lepšie vzdelávať klientov únie alebo aj iných záujemcov zvonka. Bezplatne ich naučia nielen princípy fungovania týchto zariadení, ale aj zásady používania, prevádzkovania, údržby či obsluhy.

Videá budú mať, okrem vzdelávacieho, aj osvetový charakter, ktorým sa snažíme priblížiť problematiku asistenčných technológií širokej verejnosti bez akéhokoľvek postihnutia. Ich cieľom je, aby boli ľudia používajúci čítače obrazovky či zväčšovací softvér akceptovaní v pracovnom i spoločenskom živote bez obáv a zbytočných predsudkov,“ tvrdí Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie obhajujúce záujmy občanov so zrakovým postihnutím, zamerané najmä na vytváranie rovnakých príležitostí či zabezpečenie rovnakého zaobchádzania. Ich cieľom je tiež aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia.