Banner - Fond SK-NIC

IT MOŽNOSTI

Na Slovensku žije skupina ľudí, ktorí majú z dôvodu zlej finančnej situácie obmedzený alebo žiadny prístup k internetu. A, naopak, sú aj ľudia, ktorí síce prístup k internetu majú alebo môžu mať, ale chýbajú im vedomosti o možnostiach jeho užitočného a bezpečného využívania.

Existujú mnohé organizácie, ktoré chcú týmto osobám pomôcť a zoznámiť ich s možnosťami, ktoré internet poskytuje. Jednou z nich je napríklad občianske združenie ZOM Prešov, ktoré sa zameriava na organizovanie aktivít pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím či sociálne znevýhodnených ľudí. Rozhodli sa do výzvy Fondu SK-NIC zapojiť s projektom IT MOŽNOSTI, ktorý je zameraný práve na vzdelávanie týchto skupín.

Cieľom tohto projektu je vytvorenie dvoch kurzov. Prvým je tzv. „Kurz internetovej gramotnosti“, v ktorom predstavia účastníkom možnosti každodenného využívania informačných technológií a zároveň poukážu na bezpečné možnosti ich využívania.

Druhý je určený pokročilejším záujemcom, ktorí sa môžu prakticky zoznámiť s možnosťami a technológiami publikovania na internete a tiež sa aktívne zapoja do tvorby obsahu a správy informačného portálu „MOŽNOSTI”.

„Portál bude svojím obsahom zameraný prednostne na ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov a to nielen z nášho regiónu,“ tvrdí PaedDr. Anna Mačová, projektová manažérka združenia, a dodáva, že pre mnohých účastníkov môže byť absolvovanie tohoto kurzu prvým krokom k získaniu nového zamestnania, nakoľko sa naučia vyhľadávať a spracúvať informácie, komunikovať, publikovať a mnoho iného.

ZOM Prešov je občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím. Založili, riadia ho a pracujú v ňom ľudia z cieľovej skupiny. Už viac než 20 rokov sa snažia dosiahnuť pre zdravotne postihnutých ľudí vo všetkých oblastiach života rovnaké príležitosti, ako má zdravá časť populácie. Viac o organizácii ZOM Prešov nájdete na ich webovom sídle zompresov.sk.