Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre veľké projekty 2020

Výzva pre veľké projekty 2020

Predlžujeme termín na predkladanie žiadostí až do 31. mája 2020

Fond SK-NIC vyhlasuje ďalšiu výzvu!

Ak disponujete dobrým nápadom, alebo poznáte niekoho, kto chce realizovať projekt, neváhajte zaslať žiadosť o pridelenie finančnej podpory.

Tentokrát pripravujeme výzvu pre veľké projekty, na ktorú je vyčlenená suma až 150 000 EUR!

Výzva bude otvorená od 15. marca do 31. mája 2020.

Na jeden projekt je možné získať podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR.

Je dôležité nájsť sa aj v téme. Témy pre aktuálnu výzvu sú nasledovné:

  • vzdelávanie v oblasti IKT
  • digitálna inklúzia
  • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle darca.sk. Všetky inštrukcie a dôležité informácie nájdete vo Výzve na predkladanie žiadostí 2020 resp. v sekcii „Dokumenty k výzve“.

Už teraz sa tešíme na vaše nápady a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska!

Súvisiace články

Blíži sa ďalšia výzva Fondu SK-NIC

V priebehu mesiaca marec bude opäť možné požiadať o finančnú podporu projektov z Fondu SK-NIC. Tentokrát pripravujeme výzvu pre veľké projekty, na ktorú je vyčlenená suma až 150 000 EUR! Výzva bude otvorená od 15. marca do 30. apríla 2020. V porovnaní s výzvou pre malé projekty, ktorú sme vyhlasovali v októbri 2019, bude možné vo…

čítaj viac...