Aktuálny Životný cyklus domény

Názov dokumentu: Životný cyklus domény .sk (PDF) Platné od: 22.9.2017 01 → Voľná 02 → Zaregistrovaná (1 až 10 rokov) Doména je v zóne Operácie nad doménou Predĺženie reg. obdobia Zmena Držiteľa Zmena Autorizovaného registrátora 03 ↔ Vymazávaná Ochranné obdobie (1 až 40 dní) Doména nie je v zóne Operácie nad doménou Predĺženie reg. obdobia…