sk-nic

Zmeny súvisiace so zmenou definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na 1.9.2017

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1.9.2017 dávame k dispozícii aktualizované relevantné dokumenty. Nové Pravidlá platné od 1.9.2017 Pravidlá ADR Technické podmienky Prebiehajúce akcie pre Registrátorov Registrátorské poplatky a platobné podmienky V tejto súvislosti informujeme, že od 1. 6.…

sk-nic

POZOR! Zmena termínu prechodu na nový systém a nové pravidlá

Na otestovanie systému bude viac času. Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk. Aj preto sa dnes členovia Komisie pre správu národnej domény .sk zhodli na posunutí definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na začiatok septembra (1.9.2017). Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa…

sk-nic

Rokovací poriadok Centra ADR

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov dnes zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov. Nájdete ho na príslušnej stránke webového sídla Centra ADR.

sk-nic

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Podľa bodu 17.4 Prechodných pravidiel nie je od dnešného dňa až do spustenia nového systému možné uzavrieť Registrátorskú zmluvu a stať sa Registrátorom. Žiadosti, ktoré neboli doteraz doručené, už nebudú spracované.

sk-nic

UŽ LEN 3 DNI môže registrátor požiadať o presun do nového systému

Dovoľujeme si upozorniť všetkých registrátorov, že ostávajú posledné tri dni do vyplnenia žiadosti o presun registrátorského konta do nového systému. Ak registrátor žiadosť o presun nevyplní do 30. apríla 2017, neskôr už presun konta do nového systému nebude možný a migráciou do nového systému dané registrátorské konto zanikne. Žiadosť o presun do nového systému má…

sk-nic

Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori! Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk. V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky…

sk-nic

Finálne znenie pravidiel a nový cenník

Spoločnosť SK-NIC, a.s. ako správca národnej domény .sk k 31.máju 2017 mení systém registrácie domén, čím dochádza aj k zmene pravidiel registrácie domén .sk a do platnosti vstúpi aj nový cenník. Nové pravidlá aj cenník boli schválené 11.4.2017 Komisiou pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Finálna podoba týchto dokumentov bola 11.4.2017 schválená…