Zoznam dokumentov upravených k 1.2.2018 a príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA

Znenie Nových Pravidiel, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii, znenie Pravidiel technickej dokumentácie, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii a príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA Názov dokumentu: Nové Pravidlá, upravené k 1.2.2018 (PDF) Verzia so zmenami (PDF) Pravidlá technickej komunikácie, upravené k 1.2.2018 (PDF) Verzia…