Záznamy zo stretnutí Komisie

Štatút Komisie účinný k 28. 6. 2010 (PDF) Dodatok č.1 k Štatútu Komisie účinný k 25.11.2016 (PDF) Štatút Komisie v znení dodatku č.1 účinného k 25.11.2018 (konsolidované znenie) (PDF) Zoznam členov Komisie pre správu národnej domény účinný k 12.12.2017 (PDF)   Zápis 1. stretnutia Komisie – 28. jún 2010 (PDF) Zápis 2. stretnutia Komisie – 10. august…