Záznamy zo stretnutí Komisie

Štatút Komisie v znení neskorších dodatkov, účinný od 13. októbra 2021 (konsolidované znenie) (PDF) Zoznam členov Komisie pre správu národnej domény účinný k 7.11.2023 (PDF)   Zápis 1. stretnutia Komisie – 28. jún 2010 (PDF) Zápis 2. stretnutia Komisie – 10. august 2010 (PDF) Zápis 3. stretnutia Komisie – 30. september 2010 (PDF) Zápis 4. stretnutia Komisie – 21.…