Štatút Komisie účinný k 28. 6. 2010 (PDF)

Dodatok č.1 k Štatútu Komisie účinný k 25.11.2016 (PDF)

Štatút Komisie v znení dodatku č.1 účinného k 25.11.2018 (konsolidované znenie) (PDF)

Zoznam členov Komisie pre správu národnej domény účinný k 12.12.2017 (PDF)