Kontakt

Poštová adresa: Adresa prevádzky:
Námestie SNP 14
811 06 Bratislava
Námestie SNP 14
811 06 Bratislava

Pracovná doba:
pondelok – piatok, okrem sviatkov
pondelok – štvrtok
piatok
sobota – nedeľa
8:00 – 17:30
8:00 – 16:00
8:00 – 12:00
osobné navštevy cez víkend si je nutné vopred telefonicky dohodnúť
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja (každoročne):
1.1. / 6.1. / 1.5. / 8.5. / 5.7. / 29.8. / 1.9. / 15.9. / 1.11. / 17.11. / 24.-26.12.
+2020: 10.4. / 13.4.
Tel. operátor: Tel. faktúry:
02/350 350 30 02/350 350 30
E-mail: E-mail pre faktúry:
hostmaster@sk-nic.sk faktura@sk-nic.sk
Fax:  Kontakt pre médiá:
02/350 350 39 tlacove@sk-nic.sk
Účet pre účely služieb registra: SK0211000000002621709484, SWIFT: TATRSKBX