Kontaktné informácie

Pracovná doba

pondelok – štvrtok: 8:00 – 17:30

piatok: 8:00 – 16:00

sobota – nedeľa: 8:00 – 12:00

Zákaznícka linka

+421 (0)2 350 350 30

Kontakt pre médiá

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

každoročne: 1.1. / 6.1. / 1.5. / 8.5. / 5.7. / 29.8. / 1.9. / 15.9. / 1.11. / 17.11. / 24.-26.12.

+2020: 10.4. / 13.4.

Poštová adresa a fakturačné údaje

SK-NIC, a.s.

Námestie SNP 14

811 06 Bratislava

Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 35 698 446

DIČ: 2020310754

IČ DPH: SK2020310754

Spoločnosť zapísaná

v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I.,

Vložka č.: 1156/B

Účet pre účely služieb registra:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2170 9484

SWIFT: TATRSKBX