Novinky

Nový web

Vitajte na novom webovom sídle SK-NIC, ktorý k dnešnému dňu sprístupňujeme spolu s novým systémom registrácie domén. Želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti, v prípade pripomienok nás neváhajte kontaktovať!

Spoločnosť CentralNic Group Plc pristúpila k nadobudnutiu spoločnosti SK-NIC, a.s.

CentralNic - logoDovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť CentralNic Group Plc dňa 24.8.2017 oficiálne pristúpila k procesu nadobudnutia spoločnosti SK-NIC, a.s., ktorého právne ukončenie sa očakáva v polovici septembra.

Spoločnosť CentralNic podľa jej vyjadrenia v budúcnosti okrem iného očakáva úzku spoluprácu s partnermi a klientmi SK-NICu, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami s cieľom priniesť prospech slovenskému internetovému prostrediu a spoločnosti.

Oznámenie k migrácii do nového systému

Vážení registrátori!

migrácia na nový systém registrácie domén .sk sa blíži, preto vás chceme informovať o jej priebehu a najdôležitejších súčastiach:

  • Migrácia bude prebiehať dňa 31.8.2017 od 22:00 hod. až do 2.9.2017 do 8:00 hod. V tomto čase nebude dostupný starý ani nový systém a nebude možné vykonávať žiadne administratívne úkony. Úhradu kritických domén, ktorým v tomto čase končí platnosť, preto vykonajte s dostatočným predstihom. Command line pre WHOIS port 43 ostane k dispozícii.
  • Keďže v nových pravidlách neexistuje ekvivalentný stav k súčasnému stavu TA, domény, ktoré budú v čase migrácie v stave TA, sa prenesú do nového systému ako predĺžené, ale nezaplatené a za všetky tieto domény bude registrátorovi automaticky strhnutý kredit, čím sa domény dostanú v súlade s novými pravidlami do riadneho stavu Zaregistrovaná.
  • V prípade, že v tomto zlomovom období predsa len budete uhrádzať doménu, ale vaša platba bude na účet SK-NIC pripísaná až po spustení migrácie, doména sa premigruje ako neuhradená a bude opäť automaticky zúčtovaná v novom systéme. Pri takejto duplicitnej požiadavke vám platbu uskutočnenú podľa podmienok starého systému SK-NIC vráti dohodnutým spôsobom späť.
  • V hlavný deň migrácie, t.j. 1.9.2017, nebude prebiehať štandardný životný cyklus domény, t.j. nedôjde k zmenám stavov domén. Všetky zmeny na doménach sa prejavia až nasledovný deň. Toto však neznamená, že doménam bude pridaný 1 deň reg. obdobia navyše – pôvodné dátumy ostanú zachované. Tento posun principiálne ovplyvní iba domény, ktoré budú v stave DELETED a po správnosti by mali byť uvoľnené 1.9.2017, keďže budú vymazané o deň neskôr, t.j. 2.9.2017.

Podrobnosti o migráciách rôznych stavov domén a ďalšie údaje môžete nájsť v aktualizovanom Migračnom pláne (PDF) na našom webe, prípadne na zmeny.sk-nic.sk.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. Kontaktovať nás môžete aj počas „migračného“ predĺženého víkendu, t.j. 1.-3.9.2017. Tím operátorov bude pre vás k dispozícii v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Dôležité upozornenie k API

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si upozorniť tých z vás, ktorí testujú nový systém registrácie domén .sk prostredníctvom EPP (API), že bola aktualizovaná verzia jedného rozšírenia.

V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že takéto technické úpravy sú oznamované priamo v Registrátorskej konzole v časti „Aktuálne novinky“.

Testovanie nového systému

Vážení registrátori!

Vzhľadom na blížiaci sa termín prechodu na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) si vám dovoľujeme pripomenúť možnosť jeho otestovania. Každý registrátor má v testovacej verzii systému k dispozícii dva základné účty – jeden so štandardným identifikátorom registrátora (napr. AAAA-0001) a druhý s písmenom B na konci (napr. AAAA-0001B). Druhý účet slúži na otestovanie si zmeny registrátora.

Všetci registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému, majú v aktuálnom systéme prístupný formulár Pripravenosť na nový systém, ktorý obsahuje aj zoznam odporúčaných aktivít, ktoré sú potrebné na dostatočné oboznámenie sa s novým systémom.

Všetky doteraz identifikované vážnejšie chyby boli odstránené, preto by v riadnom testovaní registrátorských aktivít nemalo nič prekážať.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania, po prechode do produkčnej prevádzky od 1.9.2017 už bude každá aktivita reálna.

Vyčistenie testovacieho prostredia a opakovaná pokusná migrácia dát do nového systému

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si vás informovať, že v pondelok, 31.7.2017 opätovne prebehne plošná testovacia migrácia dát z aktuálneho systému SK-NIC do testovacieho prostredia nového systému registrácie dát.

V tejto súvislosti sa kvôli zabráneniu kolízií predpokladá aj prečistenie už existujúcich údajov v testovacom systéme, pri čom môžu zaniknúť nastavenia alebo úpravy, ktoré medzi časom vznikli v testovacom systéme.

Uvedený postup môže byť až do spustenia nového systému ešte niekoľko krát zopakovaný.

Okrem toho pripomíname, že každý registrátor bude mať aj naďalej k dispozícii dva základné testovacie účty, pričom pri prvom sa používa identifikátor registrátora a pri druhom identifikátor a písmeno B na jeho konci.

Dôležité upozornenie: Testovací e-mail cez víkend

Počas uplynulého víkendu bol v rámci inštalácie ďalších častí novej infraštruktúry omylom rozposlaný testovací e-mail v anglickom jazyku, ktorý upozorňoval na exspiráciu domény a aj keď bol v úvode označený ako testovací, nie každý túto skutočnosť zaevidoval.

Preto v tejto súvislosti považujeme za nutné vyhlásiť, že dotknutý e-mail je potrebné považovať za irelevantný a zároveň sa netreba obávať, žiadna zo skutočných domén .sk, ktoré boli uvedené v tomto e-maile, nie je preto ohrozená.

Za spôsobenie nepríjemnej situácie sa všetkým dotknutým držiteľom aj registrátorom OSPRAVEDLŇUJEME!

Pripravenosť registrátorov na nový systém

Vážení registrátori!

V súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) dnes sprístupňujeme všetkým registrátorom, ktorí požiadali o presun do nového systému, formulár „Pripravenosť na nový systém“.

Jeho súčasťou je zoznam všetkých odporúčaných aktivít, ktoré by sa mali v rámci testovania vykonať v novom systéme na dostatočné oboznámenie. Formulár „Pripravenosť na nový systém“ je nájditeľný v rámci menu vo svojom registrátorskom rozhraní.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania – po prechode na nový systém nebude príliš priestor na testy a pokusy, keďže pracovať sa už bude s produkčnými údajmi.

V novom systéme bude možné registrátorské aktivity vykonávať buď cez EPP alebo cez webové rozhranie, avšak „nad“ webovým rozhraním už nebude možné používať vlastné roboty. V prípade záujmu o používanie EPP rozhrania je preto takisto potrebné včas si zosynchronizovať svoje systémy s týmto rozhraním.

Všetky aktivity registrátorov v testovacom prostredí sa budú priebežne vyhodnocovať v rámci sledovania stavu pripravenosti. Registrátorov budeme tiež priebežne kontaktovať s otázkami k pripravenosti používať nový systém.

Zmeny v TatraPay a CardPay

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zvyšovania bezpečnosti komunikácie s Tatra bankou dôjde od 15.6.2017 k zmenám v TatraPay a CardPay. Používatelia však zaznamenajú tieto zmeny iba vizuálne.