Novinky

Pripravenosť registrátorov na nový systém

Vážení registrátori!

V súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) dnes sprístupňujeme všetkým registrátorom, ktorí požiadali o presun do nového systému, formulár „Pripravenosť na nový systém“.

Jeho súčasťou je zoznam všetkých odporúčaných aktivít, ktoré by sa mali v rámci testovania vykonať v novom systéme na dostatočné oboznámenie. Formulár „Pripravenosť na nový systém“ je nájditeľný v rámci menu vo svojom registrátorskom rozhraní.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania – po prechode na nový systém nebude príliš priestor na testy a pokusy, keďže pracovať sa už bude s produkčnými údajmi.

V novom systéme bude možné registrátorské aktivity vykonávať buď cez EPP alebo cez webové rozhranie, avšak „nad“ webovým rozhraním už nebude možné používať vlastné roboty. V prípade záujmu o používanie EPP rozhrania je preto takisto potrebné včas si zosynchronizovať svoje systémy s týmto rozhraním.

Všetky aktivity registrátorov v testovacom prostredí sa budú priebežne vyhodnocovať v rámci sledovania stavu pripravenosti. Registrátorov budeme tiež priebežne kontaktovať s otázkami k pripravenosti používať nový systém.

Zmeny v TatraPay a CardPay

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zvyšovania bezpečnosti komunikácie s Tatra bankou dôjde od 15.6.2017 k zmenám v TatraPay a CardPay. Používatelia však zaznamenajú tieto zmeny iba vizuálne.

Opätovné sprístupnenie formulára F2 – Návrhu na uzavretie Registrátorskej zmluvy

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1. 9. 2017 opätovne sprístupňujeme formulár F2, ktorým je možné požiadať o štatút registrátora. V súčasnom systéme je vznik registrátora bez poplatku. Formulár F2 bude dostupný do 30. augusta 2017.

Vznik registrátora bude možný aj po prechode na nový systém, avšak už podľa nových pravidiel.

Zmeny súvisiace so zmenou definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na 1.9.2017

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1.9.2017 dávame k dispozícii aktualizované relevantné dokumenty.

V tejto súvislosti informujeme, že od 1. 6. 2017 budú opätovne sprístupnené

  • formulár F2 – Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy, ktorým bude možné požiadať o štatút registrátora ešte v súčasnom systéme a bez poplatku a
  • žiadosť o presun Registrátora do nového systému (tzv. migračný formulár).

POZOR! Zmena termínu prechodu na nový systém a nové pravidlá

Na otestovanie systému bude viac času

Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk. Aj preto sa dnes členovia Komisie pre správu národnej domény .sk zhodli na posunutí definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na začiatok septembra (1.9.2017).

Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa registrátorom každej právnickej osobe. Aj vďaka tomu máme u nás takmer 6-tisíc registrátorov, kým v susednom Česku je ich len 40. Plánovaná zmena je skutočne rozsiahla, pričom nový systém v súčasnosti aktuálne otestovalo približne 5 percent registrátorov. Viacerí sa takisto vyjadrili, že ešte nie sú pripravení na nový systém alebo majú významné obavy zo stihnutia všetkých úkonov. Je preto nutné prikročiť k osobitnému postupu, ktorý efektívnejším spôsobom zabezpečí overenie pripravenosti celého prostredia, čo si vyžaduje určitý čas a zároveň prinesie možnosť podrobnejšie preskúmať a zapracovať nové námety na úpravu.

Nové pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén. Zároveň odstraňujú množstvo administratívnej záťaže a mnohé právomoci z SK-NICu prenášajú na samotných registrátorov. Tí nebudú platiť žiaden ročný poplatok, pri registrácii zaplatia len jednorazovo 200 eur.

SK-NIC prichádza s mnohými vylepšeniami aj pre samotných držiteľov domén. Po novom si budú môcť firmy a jednotlivci zaregistrovať internetovú adresu až na 10 rokov dopredu. Úplne sa ruší aj poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. K jednej z najzásadnejších zmien, zníženiu cien domén, pristúpil správca národnej domény už v septembri minulého roku.