Novinky

SK-NIC pripravuje podporu ďalších projektov kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania

Našej spoločnosti je zodpovednosť vo virtuálnom priestore vlastná a preto pravidelne podporujeme projekty v tejto oblasti, najmä v témach kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania.

Na jeseň očakávame spustenie výzvy na podporu projektov práve v týchto témach. Uvedomujeme si, že vzdelávanie či bezpečnosť sú v dynamickom virtuálnom svete nikdy nekončiacimi činnosťami. V príslušnom fonde SK-NIC je v tomto kole pripravená podpora vo výške niekoľko desiatok tisíc EUR. Podávanie žiadostí bude možné prostredníctvom nadácie Pontis.

Jeseň je však relatívne ďaleko a preto sme sa nezávisle od výzvy, podobne ako pri projektoch IT Fitness Test, Kry-sa alebo Junior Internet Amavet, rozhodli podporiť aj film „Kto je ďalší?„.

Táto snímka poukazuje na nové typy šikany, ktoré tu pred pár rokmi neboli. Virtuálny priestor totiž ponúka možnosť ukryť sa, zmeniť si identitu, či vystupovať pod pseudonymom. Práve anonymita internetového priestoru je čoraz častejšie lákadlom pre rôzne skupiny agresorov.

Film veľmi plasticky a realisticky odhaľuje negatívne prepojenie virtuálneho a reálneho sveta.

Režisér Miro Drobný prenáša na plátno kín príbehy skutočných ľudí, ktorí sa stali obeťami virtuálnych útokov a ich súkromie neochránili ani múry ich domov. Problém kybernetickej šikany sa však môže dotknúť kohokoľvek a preto je v našom záujme na tento fenomén upozorniť.

Tento výnimočný slovenský film s radou ocenení prichádza do slovenských kín od 22.8.2019. Oficiálny trailer si môžete pozrieť priamo tu.

Ôsmy ročník IT Fitness Testu sa blíži do finále. Otestujte sa aj Vy!

Keďže  zvyšovanie povedomia o možnostiach ochrany a zabezpečenia v kyberpriestore patrí k jedným z našich cieľov, opäť sme podporili najväčšie testovanie IT vedomostí na Slovensku – IT Fitness Test 2019. Do testovania sa doposiaľ zapojilo vyše 25 000 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov je priemerná úspešnosť 51%.

Minuloročné výsledky v kategórii „bezpečnosť a počítačové systémy“ však boli alarmujúce, preto  plánujeme podporovať projekty zamerané na vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tá je často skloňovaná s pojmom „kyberšikana“, ktorá sa vo veľkej miere dotýka práve testovanej skupiny, teda žiakov a študentov. Preto chceme, aby sa vzdelávania v oblasti bezpečnosti na Internete zúčastnilo čo najviac osôb.

Touto cestou Vás pozývame, aby ste sa aj Vy zapojili  do testovania, pretože projekty ako IT Fitness test pomáhajú ľuďom na Slovensku zvyšovať svoje IT zručnosti, čo je pre rozvoj Slovenskej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti veľmi dôležité. Testovanie sa začalo v polovici mája tohto roku a potrvá do 15.7.2019.

SK-NIC výrazne zvyšuje formálnu požiadavku na dostupnosť infraštruktúry domén .sk

Obrázok - Zvýšenie dostupnostiKomisia pre správu národnej domény .sk, ako poradný a konzultačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“), dnes schválila dodatok k Pravidlám technickej komunikácie pre doménu najvyššej úrovne .sk. K najzásadnejšej reforme došlo v zvýšení požiadavky na dostupnosť služby DNS z pôvodných 99,00% na úroveň 99,99%. Navrhovateľom takejto úpravy je samotná spoločnosť SK-NIC, správca národnej domény .sk, zohľadňujúc tak rôznu komunikáciu, ktorá k tejto téme prebehla.

Ide o pozitívny krok zo strany SK-NICu, pričom SK-NIC dlhoročne túto službu v praxi zabezpečuje so 100 % dostupnosťou. Správca národnej domény takto aj naďalej pokračuje v nastavenej kvalite, avšak teraz ju deklaruje aj zmluvne. Vyvracia tak akékoľvek pochyby neprajníkov a pokračuje tak aj záväzkovo v  interných štandardoch kvality zabezpečenia služby. Snahou spoločnosti SK-NIC je pomáhať ľuďom úspešne využívať virtuálny priestor viac ako doteraz. Jedným z cieľov správcu národnej domény je aj budovať virtuálny priestor na Slovensku na čo najbezpečnejšej úrovni, ktorá je však zároveň prístupná ako pre ľudí, tak pre firmy a organizácie. SK-NIC patrí k lídrom v stabilite domény, čo dokazuje aj nepretržitá dlhoročná prevádzka bez jej výpadku už od jej vzniku v tejto podobe správy.

Komisia pre správu národnej domény schválila aj niektoré drobnejšie úpravy SLA, ako  harmonizáciu času aktualizácie DNS podľa štandardu ICANN a zároveň racionalizáciu počtu monitorovacích sond pre prostredie jednej domény najvyššej úrovne.

SK-NIC, a.s. v spolupráci s ÚPVII prináša aj ďalšiu významnú aktivitu – príprava nového mechanizmu podpory projektov internetovej komunity sa dostala do prakticky záverečnej fázy.  Za administrátora procesu podávania žiadostí bola určená Nadácia Pontis, ktorá je v oblasti finančných grantov a administrovania projektov renomovaným subjektom. Spoločnosť SK-NIC, a.s. týmto naplnila ďalší zo spoločenských záväzkov a stala sa tak aj filantropom v oblasti vzdelávania a podpory projektov v oblasti IT bezpečnosti. Ešte je nutná finalizácia zmluvných a metodických súčastí procesu, ale zúčastnené strany sa zhodli, že majú snahu vyhlásiť výzvy už v skoršej časti jesene roku 2019.

SK-NIC opäť podporuje bezpečnosť na internete

Úroveň znalostí Slovákov a povedomie o bezpečnostných rizikách sú pomerne nízke. Podľa výsledkov celoslovenského testovania IT Fitness Test v roku 2018 dosiahli žiaci a učitelia testovaní v kategórii „bezpečnosť a počítačové systémy“ iba 20%-tnú úspešnosť (mimochodom, nedávno sa začalo tohtoročné kolo). Táto skutočnosť sa stala impulzom k opätovnému spusteniu projektu #kry-sa, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti internetovej bezpečnosti.

Za obnovením projektu stojí IT Asociácia Slovenska v spolupráci s partnermi zo súkromného sektora, akým je aj spoločnosť SK-NIC, ale aj verejného sektora, kde je hlavným partnerom najmä Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Webové sídlo http://www.kry-sa.sk má predstavovať spoľahlivú platformu pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v oblasti informačnej bezpečnosti alebo hľadajú pomoc s nejakým bezpečnostným problémom. Zároveň má slúžiť ako primárny informačný zdroj s informáciami o rizikách a hrozbách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a digitálnych technológií, kde  má byť aj poradňou pre obete kyberzločinu a obsahovať aj tipy, ako sa chrániť.

Súvisiacou líniou tohto projektu sú pripravované vzdelávacie aktivity a školenia na školách alebo prostredníctvom odborných partnerov, workshopy či webináre. Viesť ich budú skúsení experti z oblasti informačnej, resp. kybernetickej bezpečnosti.

SK-NIC sa ako jeden z hlavných partnerov IT Fitness testu v predchádzajúcich rokoch stal aj podporovateľom projektu #kry-sa. Ambíciou je nielen iniciovať verejný dialóg o potrebe zmeny vo vzdelávacom procese, ale najmä zvýšiť kvalitu spoločnosti pri riešení bezpečnostných otázok, ktoré ovplyvňujú naše „digitálne“ životy.

SK-NIC zorganizoval školenie o DNS/DNSSEC

30. mája 2019 sa v Bratislave uskutočnilo celodenné školenie o DNS/DNSSEC, zorganizované v spolupráci SK-NIC a ICANN, na ktorom technický expert previedol niekoľko desiatok zástupcov najväčších registrátorov a verejnej správy detailami doménovej infraštruktúry a špecificky ochrany prostredníctvom DNSSEC.

Súčasťou bola aj praktická časť, kde si mohli účastníci individuálne vyskúšať niektoré konfigurácie a urobiť praktické cvičenie.

Účastníci školenia priamo na školení vyjadrili svoju veľkú spokojnosť z informácií, ktoré získali a SK-NIC plánuje aj v budúcnosti registrátorom a odbornej verejnosti ponúkať podobné podujatia zamerané na nové technológie, ktoré hýbu svetom internetu.

Počet chránených webov neustále rastie!

Počet domén, ktoré sú chránené technológiou DNSSEC, neustále narastá, ako si postupne jednotliví držitelia a registrátori uvedomujú dôležitosť takejto ochrany.

Ako už bolo viackrát uvádzané, DNSSEC je významnou ochranou pre weby, najmä pred phishingom, resp. podvrhnutím falošného obsahu na webovom sídle – viac si je možné pozrieť na našej osobitnej stránke.

Dnes sme zaevidovali významný nárast, kedy jeden z TOP profesionálnych registrátorov – ELBIA, s.r.o. (ELBI-0002) nastavil túto ochranu pre niekoľko tisíc domén v jeho správe. Pevne veríme, že tento príklad budú nasledovať aj ďalší!

SK-NIC opäť jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness Test 2019

SK-NIC, a.s., správca domény najvyššej úrovne .sk, sa stal opäť jedným z hlavných partnerov projektu najväčšieho IT testovania na Slovensku – IT Fitness test 2019, ktorého už 8. ročník organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Najväčšie testovanie IT zručností a vedomostí sa začína už dnes a potrvá do 15. júla 2019.

IT Fitness test je rozdelený do 3 kategórií náročnosti a je zameraný na preverenie digitálnych zručností cieľových skupín, ktorými sú najmä absolventi základných, stredných a vysokých škôl, ale aj učitelia či bežná verejnosť.  Nájsť ho môžete na webe https://www.itfitness.sk.

Keďže posledný ročník testovania ukázal vážne nedostatky hlavne v oblasti kybernetickej bezpečnosti, autori tohtoročného testovania kládli v tomto roku špeciálny dôraz práve na túto časť testu.

V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania bude na základe výsledkov testovania vypracovaná aj analytická štúdia, ktorá poslúži ako podkladový materiál pre vhodné nasmerovanie IT vzdelávania na Slovensku.

IT Fitness Test je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition a počas siedmich ročníkov sa doň zapojilo vyše 180-tisíc respondentov. Tohtoročnou ambíciou je prekonanie hranice 200-tisíc riešiteľov.

SK-NIC, a.s. dnes spustil dlho očakávanú službu DNSSEC

SK-NIC, a.s. dnes spustil dlho očakávanú službu DNSSEC (Domain Name Security Extensions)  zameranú na zabezpečenie domén proti podvrhnutiu či úmyselnej podvodnej manipulácii a zvýšenie bezpečnosti internetu a jeho užívateľov.

Koreňová zóna .sk bola zabezpečená v rámci služby DNSSEC kľúčom používajúcim algoritmus ECDSA 19. apríla 2019, pre registrátorov domén druhej  úrovne .sk je služba dostupná od dnešného dňa, t. j. 29. apríla 2019. Služba DNSSEC pre slovenskú národnú doménu .sk je ako jedna z prvých na svete postavená na kryptografii prostredníctvom eliptických kriviek.

SK-NIC sprístupnil začiatkom apríla všetkým registrátorom aj nové testovacie prostredie, kde je možné otestovať systém predtým, ako vykonajú akúkoľvek operáciu v živej databáze. V rámci tohto prostredia si mohli registrátori už takmer mesiac pred oficiálnym spustením služby DNSSEC otestovať jej nastavenie. Súčasťou balíka noviniek pre registrátorov bol aj nový web s EPP dokumentáciou, ktorá obsahovala aj informácie, ako nastaviť DNSSEC pre .sk domény automatizovane prostredníctvom EPP a aj návod pre manuálne nastavenie v registrátorskej konzole.

SK-NIC v rámci príprav na túto technológiu zorganizoval vo februári tohto roku v spolupráci so svojím strategickým partnerom, britskou spoločnosťou CentralNic, aj osobitné školenie k DNSSEC. Technický riaditeľ CentralNic Gavin Brown na školení informoval registrátorov o praktických nastaveniach tejto služby v registrátorskom systéme SK-NIC.

Spustením služby DNSSEC sa doména .sk zaradila k bezpečným doménam a posúva slovenský internet vpred. Očakáva sa, že službu bude okrem komerčných registrátorov a súkromných držiteľov využívať aj verejná správa, ktorá tak zabezpečí všetky svoje weby podobne, ako je tomu napríklad v susednej Českej republike.

Prístup pomocou služby FTP

Vážení Registrátori,

sprístupnili sme pre Vás možnosť pristupovať k niektorým Vašim súborom pomocou služby FTP. Prostredníctvom nej môžete pristupovať k svojim faktúram, ako aj k správam ohľadom spravovaných domén, kontaktov či zmien registrátora domén. Návod pre pripojenie sa na FTP server Registrátorského účtu nájdete štandardne prostredníctvom svojej registrátorskej konzoly (Podpora -> Dokumentácia).