Novinky

Zmena akcionára spoločnosti SK-NIC je uzavretá. Novým strategickým investorom a 100% akcionárom spoločnosti SK-NIC sa stala britská spoločnosť CentralNic

CentralNic - logoSpoločnosť CentralNic Plc., globálny líder v oblasti technológií a spravovania doménových mien, ktorá je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov, oznámila významnú strategickú investíciu na Slovensku. Spoločnosť CentralNic sa stala 100% akcionárom správcu slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne .sk, spoločnosti SK-NIC. Spoločnosť kúpila akcie od holandského DanubiaTel Netherlands B.V. .

Ben Crawford, generálny riaditeľ CentralNic, povedal:

“Teší nás, že sme transakciu úspešne uzavreli. SK-NIC prirodzene zapadá do nášho portfólia a podnikateľských zámerov. Chceme, aby sa spoločnosť SK-NIC stala modernou spoločnosťou pre správu domén, z ktorej bude mať úžitok slovenský Internet, spoločnosť a tiež prispeje k rozvíjajúcej sa slovenskej digitálnej ekonomike. Aby sa tak stalo, posilníme našu prevádzku v Bratislave o nové technológie a špecializované know-how. Budeme úzko spolupracovať s našimi partnermi, zákazníkmi a inými dôležitými partnermi.”

Riaditeľom spoločnosti SK-NIC zostáva Peter Bíro, ktorý sa tiež stal členom predstavenstva spoločnosti SK-NIC a členom Komisie pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spoločnosť posilnil aj Vladimír Vaňo, ktorý sa stal vedúcim komunikácie SK-NIC a zároveň aj ekonómom pre skupinu CentralNic. Spoločnosť si ponechá všetkých súčasných zamestnancov a v nasledujúcom období chce počet zamestnancov zvýšiť, aby posilnila tím.

Spoločnosť CentralNic bude investovať do  zlepšenia služieb spoločnosti SK-NIC, využitím unikátnej technologickej platformy skupiny a prostredníctvom poskytovania nových služieb. Spoločnosť bude podporovať slovenskú internetovú komunitu poskytovaním kvalitných a stabilných služieb za konkurencieschopné ceny. Tiež prispeje 5% z výnosov spoločnosti SK-NIC do na to určeného fondu, ktorý bude podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky, a to na základe zmluvných podmienok spolupráce  so slovenskou vládou.

O spoločnosti CentralNic:

CentralNic (LSE: CNIC), so sídlom v Londýne, je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má zákazníkov vo viac než 200 krajinách sveta. Prevádzkuje globálnu správcovskú sieť, v rámci ktorej poskytuje domény pre viac než 1500 registrátorov v 77 krajinách. Okrem toho, že je jedným z najväčších dodávateľov softvéru, distribúcie, marketingu, poradenstva pri tvorbe legislatívy, účtovných riešení a ďalších služieb pre správcov národných domén najvyššej úrovne, CentralNic je tiež exkluzívnym správcom viac než 60-tich nových domén najvyššej úrovne (ktoré sú novými alternatívami k doménam ako .com alebo .net). Tieto nové domény zahŕňajú aj .xyz, .site, .online, .website, .space, a .tech, ktoré patria medzi dvadsať najčastejšie využívaných nových domén najvyššej úrovne. Vďaka tomu si CentralNic z globálneho pohľadu získal pozíciu najvýznamnejšieho správcu, ktorý spravuje viac než päť miliónov týchto domén. CentralNic je tiež jedným z najväčších svetových registrátorov domén, v ktorého portfóliu je dvadsať registrátorských webových portálov. Prostredníctvom svojho korporátneho programu poskytuje CentralNic domény, súvisiaci softvér a služby priamo veľkým spoločnostiam a vládam.

Nedostupnosť telefonickej obsluhy

Telefonické služby call centra sú z dôvodu výpadku príslušnej telekomunikačnej služby v celej lokalite prevádzky dočasne nedostupné. Prípadné požiadavky alebo otázky preto zatiaľ zasielajte iba prostredníctvom bežného kontaktného e-mailu hostmaster@sk-nic.sk

Za porozumenie ďakujeme!

Spustenie alternatívneho riešenia doménových sporov (ADR)

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (od 1.9.2017), ako aj ich Prílohy č. 1 – Pravidlá alternatívneho riešenia sporov, začalo Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (ďalej len ,,Centrum ADR“), vykonávať svoju činnosť Centrum ADR zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk.

Účelom riešenia sporu prostredníctvom ADR je efektívne mimosúdne riešenie sporov vzniknutých vo veci registrácie alebo užívania domény medzi jej držiteľom a treťou osobu.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Centra ADR.

Nový web

Vitajte na novom webovom sídle SK-NIC, ktorý k dnešnému dňu sprístupňujeme spolu s novým systémom registrácie domén. Želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti, v prípade pripomienok nás neváhajte kontaktovať!

Spoločnosť CentralNic Group Plc pristúpila k nadobudnutiu spoločnosti SK-NIC, a.s.

CentralNic - logoDovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť CentralNic Group Plc dňa 24.8.2017 oficiálne pristúpila k procesu nadobudnutia spoločnosti SK-NIC, a.s., ktorého právne ukončenie sa očakáva v polovici septembra.

Spoločnosť CentralNic podľa jej vyjadrenia v budúcnosti okrem iného očakáva úzku spoluprácu s partnermi a klientmi SK-NICu, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami s cieľom priniesť prospech slovenskému internetovému prostrediu a spoločnosti.

Oznámenie k migrácii do nového systému

Vážení registrátori!

migrácia na nový systém registrácie domén .sk sa blíži, preto vás chceme informovať o jej priebehu a najdôležitejších súčastiach:

  • Migrácia bude prebiehať dňa 31.8.2017 od 22:00 hod. až do 2.9.2017 do 8:00 hod. V tomto čase nebude dostupný starý ani nový systém a nebude možné vykonávať žiadne administratívne úkony. Úhradu kritických domén, ktorým v tomto čase končí platnosť, preto vykonajte s dostatočným predstihom. Command line pre WHOIS port 43 ostane k dispozícii.
  • Keďže v nových pravidlách neexistuje ekvivalentný stav k súčasnému stavu TA, domény, ktoré budú v čase migrácie v stave TA, sa prenesú do nového systému ako predĺžené, ale nezaplatené a za všetky tieto domény bude registrátorovi automaticky strhnutý kredit, čím sa domény dostanú v súlade s novými pravidlami do riadneho stavu Zaregistrovaná.
  • V prípade, že v tomto zlomovom období predsa len budete uhrádzať doménu, ale vaša platba bude na účet SK-NIC pripísaná až po spustení migrácie, doména sa premigruje ako neuhradená a bude opäť automaticky zúčtovaná v novom systéme. Pri takejto duplicitnej požiadavke vám platbu uskutočnenú podľa podmienok starého systému SK-NIC vráti dohodnutým spôsobom späť.
  • V hlavný deň migrácie, t.j. 1.9.2017, nebude prebiehať štandardný životný cyklus domény, t.j. nedôjde k zmenám stavov domén. Všetky zmeny na doménach sa prejavia až nasledovný deň. Toto však neznamená, že doménam bude pridaný 1 deň reg. obdobia navyše – pôvodné dátumy ostanú zachované. Tento posun principiálne ovplyvní iba domény, ktoré budú v stave DELETED a po správnosti by mali byť uvoľnené 1.9.2017, keďže budú vymazané o deň neskôr, t.j. 2.9.2017.

Podrobnosti o migráciách rôznych stavov domén a ďalšie údaje môžete nájsť v aktualizovanom Migračnom pláne (PDF) na našom webe, prípadne na zmeny.sk-nic.sk.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. Kontaktovať nás môžete aj počas „migračného“ predĺženého víkendu, t.j. 1.-3.9.2017. Tím operátorov bude pre vás k dispozícii v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Dôležité upozornenie k API

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si upozorniť tých z vás, ktorí testujú nový systém registrácie domén .sk prostredníctvom EPP (API), že bola aktualizovaná verzia jedného rozšírenia.

V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že takéto technické úpravy sú oznamované priamo v Registrátorskej konzole v časti „Aktuálne novinky“.

Testovanie nového systému

Vážení registrátori!

Vzhľadom na blížiaci sa termín prechodu na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) si vám dovoľujeme pripomenúť možnosť jeho otestovania. Každý registrátor má v testovacej verzii systému k dispozícii dva základné účty – jeden so štandardným identifikátorom registrátora (napr. AAAA-0001) a druhý s písmenom B na konci (napr. AAAA-0001B). Druhý účet slúži na otestovanie si zmeny registrátora.

Všetci registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému, majú v aktuálnom systéme prístupný formulár Pripravenosť na nový systém, ktorý obsahuje aj zoznam odporúčaných aktivít, ktoré sú potrebné na dostatočné oboznámenie sa s novým systémom.

Všetky doteraz identifikované vážnejšie chyby boli odstránené, preto by v riadnom testovaní registrátorských aktivít nemalo nič prekážať.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania, po prechode do produkčnej prevádzky od 1.9.2017 už bude každá aktivita reálna.

Vyčistenie testovacieho prostredia a opakovaná pokusná migrácia dát do nového systému

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si vás informovať, že v pondelok, 31.7.2017 opätovne prebehne plošná testovacia migrácia dát z aktuálneho systému SK-NIC do testovacieho prostredia nového systému registrácie dát.

V tejto súvislosti sa kvôli zabráneniu kolízií predpokladá aj prečistenie už existujúcich údajov v testovacom systéme, pri čom môžu zaniknúť nastavenia alebo úpravy, ktoré medzi časom vznikli v testovacom systéme.

Uvedený postup môže byť až do spustenia nového systému ešte niekoľko krát zopakovaný.

Okrem toho pripomíname, že každý registrátor bude mať aj naďalej k dispozícii dva základné testovacie účty, pričom pri prvom sa používa identifikátor registrátora a pri druhom identifikátor a písmeno B na jeho konci.